Østre Toten kommune

Tid for å lese av vannmåleren

For å effektivisere og kvalitetssikre den årlige vannmåleravlesingen, tar Østre Toten kommune i bruk SMS-varsling. Les mer!

Priser/gebyrer - forurensning

Gebyr med hjemmel i Forurensningsloven
Grunnlag Gebyr
Relatert link: Forurensningsloven
Søknad om utslippstillatelse - utslipp mindre enn 50 pe 4053,-
Utslipp fra 50 pe - grunnbeløp 8105,-
Utslipp fra 50 pe - tillegg til grunnbeløpet - pr. pe 17,18
Årsgebyr for  kontroll av mindre avløpsanlegg 406,-
Søknad om utslippstillatelse av oljeholdig vann 6360,-
Tilsyn på oljeutskilleranlegg - engangsgebyr på tilsyn på eldre anlegg/anlegg uten kommunal utslippstillatelse 6360,-
Tilsyn på oljeutskilleranlegg - årlig gebyr 212,-
Fant du det du lette etter?