Østre Toten kommune

Tid for å lese av vannmåleren

For å effektivisere og kvalitetssikre den årlige vannmåleravlesingen, tar Østre Toten kommune i bruk SMS-varsling. Les mer!

Priser/gebyrer - feiing og tilsyn

Feie- og tilsynsgebyr
Grunnlag Gebyr
Årsgebyr pr. pipe (selvkost) 583,-
Feiing av fritidsbolig per pipe 583,- (engangsgebyr pr.feeing)
Kamerakontroll av skorstein/pipe 1051,-
Fresing av skorstein/pipe 1431,-
Fjerning av fugl i pipe/ildsted 1051,-
Fjerning av fuglereir i pipe 1051,-
Fant du det du lette etter?