Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Priser/gebyrer - vann, avløp og renovasjon

Priser inkl. merverdiavgift.

 

Vanngebyrer

Engangsgebyr ved tilknytning Gebyr
Kategori 1: næringseiendommer og offentlig virksomhet, pris pr. prosjekt 31489,-
Kategori 2: eneboliger 11116,-
Kategori 3: flerleilighetsbygg, rekkehus, utleieboliger med flere enn 2 leiligheter og fritidsboliger/hytter 5557,-

 

Årsgebyr vann
Grunnlag Gebyr
Fastgebyr normalforbrukere 3153,-
Fastgebyr storforbrukere over 15000 kubikk 133627,-
Pr. kubikk for normalforbrukere 23,20
Pr. kubikk for storforbrukere over 15.000 kubikk 13,34
Gebyr for flere regninger til samme gnr./bnr. 1070,-
Gebyr for åpning/stenging vann 1484,-
Gebyr for ekstra vannmåler 244,-
Gebyr for ikke avlest vannmåler og som fører til stipulering 500,-
Avlesningsgebyr (der abonnenten ikke leser av eller melder fra innen fastsatt tid - og der kommunen må ut å lese av) 749,-
Kontrollgebyr for vannmålere (der abonnenten krever kontroll, og der det ved slik kontroll konstateres at måleren ikke har avvik utover fastsatt norm. Det forutsettes at det ikke har gått mer enn 8 år siden ordinær kommunal kontroll/utskifting av målere.) 2393,-

 

Avløpsgebyr
Engangsgebyr ved tilknytning Gebyr
Kategori 1: næringseiendommer og offentlig virskomhet, pris pr. prosjekt 44570,-
Kategori 2: eneboliger 17830-
Kategori 3: flerleilighetsbygg, rekkehus, utleieboliger med flere enn 2 leiligheter og fritidsboliger/hytter 8915,-

 

Årsgebyr avløp
Grunnlag Gebyr
Fastgebyr 3631,-
Per kubikk - øre per kubikkmeter 32,06

 

Septikrenovasjon
Grunnlag Gebyr
Årsgebyr med WC (4 kubikk) 3691,-
Årsgebyr uten WC (2 kubikk) 1844,-
Ekstratømming per kubikk 924,-
Tømming lukkede anlegg - per kubikk 763,-
Forbikjøring (etter 1. gangs purring) 756,-
Transporttillegg pr. abonnent (tømming av hytter/fritidsb. på Totenåsen) 453,-

 

Avfallsgebyr husholdningsavfall
Grunnlag Gebyr
140 liters restavfallsdunk (normalgebyr) 3525,-
Økt dunkstørrelse, 240 liters restavfallsdunk 4230,-
Økt dunkstørrelse, 360 liters restavfallsdunk 7931,-
Økt dunkstørrelse, 660 liters restavfallsdunk 13219,-
Mindre dunkstørrelse, 80 liters restavfallsdunk 2996,-
Deling av avfallsdunk 2996,-
Hjemmekompostering 3173,-
Gjødselkjelleravtale 3173,-
Hybelrenovasjon 1175,-
Særabonnement – pris per kubikkmeter 21150,-
Vann og avløp
E-post
Telefon 61 14 17 70

Vakttelefon etter kontortid:

958 66 723