Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Skolefritidsordning (SFO)

Priser/gebyrer - skolefritidsordning (SFO)
Plass Pris
100 % - plass alle morgener og alle ettermiddager 3389,-
50 % - inntil 3 ettermiddager og 2 morgener 1693,-
20 % - inntil 1 morgen og 1 ettermiddag 690,-
I ferier - halv dag 159,-
I ferier - hel dag 318,-

 

50 % - halv plass - kan bestå av følgende varianter:

a. 5 morgener

b. 4 morgener og 1 ettermiddag

c. 3 morgener og 2 ettermiddager

d. 2 morgener og 3 ettermiddager

e. 1 morgen og 3 ettermiddager

De som trenger 4 ettermiddager eller mer kommer inn under plasstype 1 (100 % - full plass)

Redusert foreldrebetaling:

Søskemoderasjon:

Det gis søskenmoderasjon med 25 % reduksjon for barn nummer to, og 50 % for barn nummer tre.

Inntektsgradert foreldrebetaling:

Vi venter på at endringer i forskrift til opplæringsloven skal vedtas. Når endringene vedtas vil vi oppdatere informasjonen her.

Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.– 7. årstrinn

Vi venter på at endringer i forskrift til opplæringsloven skal vedtas. Når endringene vedtas vil vi oppdatere informasjonen her.

Enkeltdager:

Det vil være mulig å kjøpe enkeltdager utover tildelt plass dersom det ikke fører til økt bemanning. Prisen for en ekstra morgen er 65 kroner, og prisen for en ekstra ettermiddag er 100 kroner.