Østre Toten kommune

Søknadsfrister 1. mars

Priser/gebyrer - Østre Toten læringssenter

For elever uten rett til norskopplæring
Grunnlag Pris
For elever uten rett til norskopplæring - per undervisningstid dagtid 35,-
For elever uten rett til norskopplæring - per undervisningstid kveldstid 71,-