Østre Toten kommune

Søknadsfrister 1. mars

Priser/gebyrer - landbruk

Grøfteplaner, tekniske miljøtiltak
Grunnlag Gebyr
Utarbeidelse av grøfteplaner (planlegging og oppmåling) - pr. time - inkl. merverdiavgift. 591,-
Planlegging av tekniske miljøtiltak - pr. time - inkl. merverdiavgift. 591,-

 

Konsesjonsgebyr - fastsettes av Landbruks- og matdepartementet
Grunnlag Gebyr
Søknad om deling av eiendom (Lov om jord § 12) - ikke mva. 2000,-
Søknad om konsesjon - 3 promille av kjøpe- eller leiesum (ikke mva.) Minimum 1500
Maksimum 5000,-

 

Fellingsavgifter – jf. Miljødirektoratets maksimale satser
Grunnlag Gebyr
Elg/hjort - voksen/ungdyr, per dyr 322,-  
Elg/hjort - kalv, per dyr 161,-