Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Priser/gebyrer - forurensning

Gebyr med hjemmel i Forurensningsloven
Grunnlag Gebyr
Relatert link: Forurensningsloven
Søknad om utslippstillatelse - utslipp mindre enn 50 pe 4640,-
Utslipp fra 50 pe - grunnbeløp 9280,-
Utslipp fra 50 pe - tillegg til grunnbeløpet - pr. pe 19,44
Årsgebyr for  kontroll av mindre avløpsanlegg 465,-
Søknad om utslippstillatelse av oljeholdig vann 7281,-
Tilsyn på oljeutskilleranlegg - engangsgebyr på tilsyn på eldre anlegg/anlegg uten kommunal utslippstillatelse 7281,-
Tilsyn på oljeutskilleranlegg - årlig gebyr 243,-