Østre Toten kommune

Priser/gebyrer - feiing og tilsyn

Feie- og tilsynsgebyr
Grunnlag Gebyr
Årsgebyr pr. pipe (selvkost) 603,-
Feiing av fritidsbolig per pipe 603,- (engangsgebyr per feiing)
Kamerakontroll av skorstein/pipe 1087,-
Fresing av skorstein/pipe 1480,-
Fjerning av fugl i pipe/ildsted 1045,-
Fjerning av fuglereir i pipe 1045,-