Østre Toten kommune

Søknadsfrister 1. mars

Priser/gebyrer - feiing og tilsyn

Feie- og tilsynsgebyr
Grunnlag Gebyr
Årsgebyr pr. pipe (selvkost) 631,-
Feiing av fritidsbolig per pipe 631,- (engangsgebyr per feiing)
Kamerakontroll av skorstein/pipe 1138,-
Fresing av skorstein/pipe 1550,-
Fjerning av fugl i pipe/ildsted 1094,-
Fjerning av fuglereir i pipe 1094,-