Østre Toten kommune

FORTSATT anbefaling om å koke vannet

Nå (lørdag 29. februar) har vi fått svar fra MjøsLab på vannprøven fra i går, og den viser forekomster av bakterier. Vi leverer ny prøve i dag og i morgen. Vann- og avløpsenheten anbefaler at vann som brukes til drikke og matlaging kokes. Drikkevannet kan være forurenset. Se mer her!

Ferdigattest

  • Avløpsanlegget kan ikke tas i bruk før ansvarlig søker har anmodet om ferdigattest.
  • Ferdigattest skal utstedes av kommunen innen 3 uker etter at anmodningen er mottatt sammen med nødvendig dokumentasjon. Der ferdigattest ikke er utstedt innen fristen, kan avløpsanlegget tas i bruk.
  • Vær oppmerksom på det at anlegget kan tas i bruk ikke er det samme som at ferdigattest er gitt. Tas det i bruk etter 3 uker uten at kommunen har utstedt ferdigattest, gjøres det på eget ansvar.
  • Ansvarlige foretaks ansvar i tiltaket opphører formelt ved ferdigattest.
  • plan- og bygningsloven § 23-3 syvende ledd er det imidlertid presisert at kommunen kan gi pålegg om utbedring av mangler som skyldes forhold i prosjektering eller utførelse innen fem år etter ferdigattest.
  • Ansvarlige foretak skal oppbevare dokumentasjon om tiltaket i fem år etter ferdigattest
Lene Birgit Berg
Saksbehandler spredt avløp
E-post
Mobil 948 23 994