Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Søknad om utslippstillatelse og tillatelse til bygging av mindre avløpsanlegg

Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jamfør forurensningsforskriften § 12-3.

Bygging av private avløpsanlegg er søknadspliktig, med krav om registrert foretak jamfør plan- og bygningsloven 20-2 og 20-3.

Prosjektering av anlegget krever hydrogeologisk kompetanse og skal foreståes av nøytral fagkyndig.

Utslipps- og bygningstillatelse er samlet i èn søknadsprosess.

Ansvarlig søker 

Eier kan normalt ikke være selvbygger av avløpsanlegg. Dette betyr at eier må kontakte et registrert foretak, som kan fungere som ansvarlig søker. Det er viktig å påse at foretaket har oppdatert kompetanse om mindre avløpsanlegg.

Ansvarlig søker må fylle ut søknadskjema - søknad om utslippstillatelse og tillatelse til bygging av mindre avløpsanlegg.

Lene Birgit Berg
Saksbehandler spredt avløp
E-post
Mobil 948 23 994