Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Priser/gebyrer - vann, avløp og renovasjon

Priser inkl. merverdiavgift.

 

Vanngebyrer

Engangsgebyr ved tilknytning Gebyr
Kategori 1: næringseiendommer og offentlig virksomhet, pris pr. prosjekt 28812,-
Kategori 2: eneboliger 10171,-
Kategori 3: flerleilighetsbygg, rekkehus, utleieboliger med flere enn 2 leiligheter og fritidsboliger/hytter 5085,-

 

Årsgebyr vann
Grunnlag Gebyr
Fastgebyr normalforbrukere 2885,-
Fastgebyr storforbrukere over 15000 kubikk 122269,-
Pr. kubikk for normalforbrukere 21,23
Pr. kubikk for storforbrukere over 15.000 kubikk 12,20
Gebyr for flere regninger til samme gnr./bnr. 979,-
Gebyr for åpning/stenging vann 1358,-
Gebyr for ekstra vannmåler 223,-
Gebyr for ikke avlest vannmåler og som fører til stipulering 458,-
Avlesningsgebyr (der abonnenten ikke leser av eller melder fra innen fastsatt tid - og der kommunen må ut å lese av) 685,-
Kontrollgebyr for vannmålere (der abonnenten krever kontroll, og der det ved slik kontroll konstateres at måleren ikke har avvik utover fastsatt norm. Det forutsettes at det ikke har gått mer enn 8 år siden ordinær kommunal kontroll/utskifting av målere.) 2190,-

 

Avløpsgebyr
Engangsgebyr ved tilknytning Gebyr
Kategori 1: næringseiendommer og offentlig virskomhet, pris pr. prosjekt 35834,-
Kategori 2: eneboliger 14335-
Kategori 3: flerleilighetsbygg, rekkehus, utleieboliger med flere enn 2 leiligheter og fritidsboliger/hytter 7168,-

 

Årsgebyr avløp
Grunnlag Gebyr
Fastgebyr 2919,-
Per kubikk - øre per kubikkmeter 25,78

 

Septikrenovasjon
Grunnlag Gebyr
Årsgebyr med WC (4 kubikk) 3093,-
Årsgebyr uten WC (2 kubikk) 1545,-
Ekstratømming per kubikk 774,-
Tømming lukkede anlegg - per kubikk 639,-
Forbikjøring (etter 1. gangs purring) 634,-
Transporttillegg pr. abonnent (tømming av hytter/fritidsb. på Totenåsen) 380,-

 

Avfallsgebyr husholdningsavfall
Grunnlag Gebyr
Renovasjonsgebyr - 140 liters restavfallsdunk 3201,-
Reduksjon for mindre dunkstørrelse, 80 liters restavfallsdunk 480,-
Tillegg for økt dunkstørrelse, 240 liters restavfallsdunk 640,-
Tillegg for økt dunkstørrelse, 360 liters restavfallsdunk 4001,-
Tillegg for økt dunkstørrelse, 660 liters restavfallsdunk 8802,-
Reduksjon for deling av avfallsdunk 480,-
Reduksjon for hjemmekompostering 321,-
Reduksjon for gjødselkjelleravtale 321,-
Hybelrenovasjon 1067,-
Særabonnement – pris per kubikkmeter 19204,-