Østre Toten kommune

Priser/gebyrer - vann, avløp og renovasjon

Priser inkl. merverdiavgift.

 

Vanngebyrer

Engangsgebyr ved tilknytning Gebyr
Kategori 1: næringseiendommer og offentlig virksomhet, pris pr. prosjekt 30572,-
Kategori 2: eneboliger 10792,-
Kategori 3: flerleilighetsbygg, rekkehus, utleieboliger med flere enn 2 leiligheter og fritidsboliger/hytter 5395,-

 

Årsgebyr vann
Grunnlag Gebyr
Fastgebyr normalforbrukere 3061,-
Fastgebyr storforbrukere over 15000 kubikk 129735,-
Pr. kubikk for normalforbrukere 23
Pr. kubikk for storforbrukere over 15.000 kubikk 13
Gebyr for flere regninger til samme gnr./bnr. 1039,-
Gebyr for åpning/stenging vann 1440,-
Gebyr for ekstra vannmåler 237,-
Avlesningsgebyr (der abonnenten ikke leser av eller melder fra innen fastsatt tid - og der kommunen må ut å lese av) 727,-
Kontrollgebyr for vannmålere (der abonnenten krever kontroll, og der det ved slik kontroll konstateres at måleren ikke har avvik utover fastsatt norm. Det forutsettes at det ikke har gått mer enn 8 år siden ordinær kommunal kontroll/utskifting av målere.) 2323,-

 

Avløpsgebyr
Engangsgebyr ved tilknytning Gebyr
Kategori 1: næringseiendommer og offentlig virskomhet, pris pr. prosjekt 42327,-
Kategori 2: eneboliger 16933-
Kategori 3: flerleilighetsbygg, rekkehus, utleieboliger med flere enn 2 leiligheter og fritidsboliger/hytter 8466,-

 

Årsgebyr avløp
Grunnlag Gebyr
Fastgebyr 3448,-
Per kubikk 30,45

 

Septikrenovasjon
Grunnlag Gebyr
Årsgebyr med WC (4 kubikk) 3418,-
Årsgebyr uten WC (2 kubikk) 1708,-
Ekstratømming per kubikk 856,-
Tømming lukkede anlegg - per kubikk 706,-
Forbikjøring (etter 1. gangs purring) 700,-
Transporttillegg pr. abonnent (tømming av hytter/fritidsb. på Totenåsen) 420,-

 

Avfallsgebyr husholdningsavfall
Grunnlag Gebyr
Fellesutgifter søppelrenovasjon 1004,-
Kjøkkenavfall 80 liter, 2. hver uke 987,-
Kjøkkenavfall 140 liter, 2. hver uke 1257,-
Kjøkkenavfall 240 liter, 2. hver uke 1897,-
Kjøkkenavfall 360 liter, 2. hver uke 3039,-
Plast- og restavfall 80 liter, 4. hver uke 704,-
Plast- og restavfall 140 liter, 4. hver uke 1154,-
Plast- og restavfall 240 liter, 4. hver uke 1812,-
Plast- og restavfall 360 liter, 4. hver uke 2867,-
Plast- og restavfall 660 liter, 4. hver uke 4848,-
Plast- og restavfall 1000 liter, 4. hver uke 7056,-

 

Private avløpsanlegg
Grunnlag Gebyr
Etter plan- og bygningsloven §20-3 jf.§20-1 for bygging av anlegg 4223,-
Etter forurensningsloven §52a for utslippstillatelse 4053,-
Tilsynsgebyr for kontroll av de private avløpsanleggene etter §4 i Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg - per år 406,-