Østre Toten kommune

Søknadsfrister 1. mars

Priser/gebyrer - vann, avløp og renovasjon

Priser inkl. merverdiavgift.

 

Vanngebyrer

Engangsgebyr ved tilknytning Gebyr
Kategori 1: næringseiendommer og offentlig virksomhet, pris pr. prosjekt 314899,-
Kategori 2: eneboliger 11116,-
Kategori 3: flerleilighetsbygg, rekkehus, utleieboliger med flere enn 2 leiligheter og fritidsboliger/hytter 5557,-

 

Årsgebyr vann
Grunnlag Gebyr
Fastgebyr normalforbrukere 3153,-
Fastgebyr storforbrukere over 15000 kubikk 133627,-
Pr. kubikk for normalforbrukere 23,20
Pr. kubikk for storforbrukere over 15.000 kubikk 13,34
Gebyr for flere regninger til samme gnr./bnr. 1070,-
Gebyr for åpning/stenging vann 1484,-
Gebyr for ekstra vannmåler 244,-
Gebyr for ikke avlest vannmåler og som fører til stipulering 500,-
Avlesningsgebyr (der abonnenten ikke leser av eller melder fra innen fastsatt tid - og der kommunen må ut å lese av) 749,-
Kontrollgebyr for vannmålere (der abonnenten krever kontroll, og der det ved slik kontroll konstateres at måleren ikke har avvik utover fastsatt norm. Det forutsettes at det ikke har gått mer enn 8 år siden ordinær kommunal kontroll/utskifting av målere.) 2393,-

 

Avløpsgebyr
Engangsgebyr ved tilknytning Gebyr
Kategori 1: næringseiendommer og offentlig virskomhet, pris pr. prosjekt 44570,-
Kategori 2: eneboliger 17830-
Kategori 3: flerleilighetsbygg, rekkehus, utleieboliger med flere enn 2 leiligheter og fritidsboliger/hytter 8915,-

 

Årsgebyr avløp
Grunnlag Gebyr
Fastgebyr 3631,-
Per kubikk - øre per kubikkmeter 32,06

 

Septikrenovasjon
Grunnlag Gebyr
Årsgebyr med WC (4 kubikk) 3691,-
Årsgebyr uten WC (2 kubikk) 1844,-
Ekstratømming per kubikk 924,-
Tømming lukkede anlegg - per kubikk 763,-
Forbikjøring (etter 1. gangs purring) 756,-
Transporttillegg pr. abonnent (tømming av hytter/fritidsb. på Totenåsen) 453,-

 

Avfallsgebyr husholdningsavfall
Grunnlag Gebyr
Avfallsgebyr, fellesgebyr og 80 liter restavfallsdunk 2996,-
Avfallsgebyr, fellesgebyr og 140 liter restavfallsdunk (standardgebyr) 3525,-
Avfallsgebyr, fellesgebyr og 240 liter restavfallsdunk 4230,-
Avfallsgebyr, fellesgebyr og 360 liter restavfallsdunk 7931,-
Avfallsgebyr, fellesgebyr og 660 liter restavfallsdunk 13219,-
Avfallsgebyr for hybel 1175,-
Fradrag for hjemmekompostering – godkjent av Horisont (-10% reduksjon av standardgebyr) -353,-
Fradrag for samarbeid (-15% reduksjon av standardgebyr) -529,-
Særabonnement – pris per kubikkmeter 21150,-