Østre Toten kommune

Brenning av halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall

I kommunestyret 4. april 2013 ble det vedtatt å åpne for brenning av halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall fra og med 15. mars til 31. mai. Brenning på lørdager, søndager og offentlige fridager er ikke tillatt. Det er forbudt å brenne etter klokka 19.00. Les mer her!

Planlegger du å etablere eller utbedre ditt private avløpsanlegg

Det er søknadspliktig å etablere/utbedre et utslipp av avløpsvann og bygge et avløpsanlegg. Gjelder det nybygg må dette være i orden før byggesaken kan behandles.

Eier kan normalt ikke være selvbygger av avløpsanlegg. Dette betyr at eier må kontakte et registrert foretak, som kan fungere som ansvarlig søker. Det er viktig å påse at foretaket har oppdatert kompetanse om mindre avløpsanlegg.

I Østre Toten kommune er det Vann og avløpsavdelingen som behandler søknadene, og gir utslippstillatelse med tillatelse til bygging av mindre avløpsanlegg. 

Ta kontakt med Vann og avløpsavdelingen hvis du har spørsmål, eller behov for veiledning.

Lene Birgit Berg
Saksbehandler spredt avløp
E-post
Mobil 948 23 994
Arild Udseth
Saksbehandler VA
E-post
Mobil 481 31 088
Fant du det du lette etter?