Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Planlegger du å etablere eller utbedre ditt private avløpsanlegg

Det er søknadspliktig å etablere/utbedre et utslipp av avløpsvann og bygge et avløpsanlegg. Gjelder det nybygg må dette være i orden før byggesaken kan behandles.

Eier kan normalt ikke være selvbygger av avløpsanlegg. Dette betyr at eier må kontakte et registrert foretak, som kan fungere som ansvarlig søker. Det er viktig å påse at foretaket har oppdatert kompetanse om mindre avløpsanlegg.

I Østre Toten kommune er det Vann og avløpsavdelingen som behandler søknadene, og gir utslippstillatelse med tillatelse til bygging av mindre avløpsanlegg. 

Ta kontakt med Vann og avløpsavdelingen hvis du har spørsmål, eller behov for veiledning.

Lene Birgit Berg
Saksbehandler spredt avløp
E-post
Mobil 948 23 994
Arild Udseth
Saksbehandler VA
E-post
Mobil 481 31 088