Østre Toten kommune

Planer - innspill og høringer

Planer - innspill og høringer

Detaljreguleringsplan for Smågardsvegen – varsel om oppstart

Hensikten med planarbeidet er å etablere et godt boligområde ved Kolbu skole og barnehage, tilpasset ulike aldersgrupper og familiesituasjoner. Innspill til planarbeidet sendes Feste Kapp AS, Postboks 113, 2858 KAPP, eller e-post kapp@feste.no,  innen 22. november 2019.

Mer informasjon finner du her - søk på plannavn - så dukker alle sakens dokumenter opp til venstre i kartbildet.

Detaljreguleringsplan for Meierihagan – varsel om oppstart

Hensikten med planarbeidet er å etablere et godt boligområde, med tett lav bebyggelse i Lena sentrum. Søknad om  Innspill til planarbeidet sendes Norgeshus AS v/Ragnhild Hoff, Pb. 161, 7223 MELHUS, eller e-post: ragnhild.hoff@norgeshus.no, innen 22. november.

Mer informasjon finner du her - søk på plannavn - så dukker alle sakens dokumenter opp til venstre i kartbildet.

Kirsten Andersen
Arealplanlegger
E-post
Telefon 901 02 684
Ilse Konings
Arealplanlegger
E-post
Telefon 930 56 501