Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Planer - innspill og høringer

Planer - innspill og høringer

Kommunedelplan for Lena

Høringsfristen for Kommunedelplan for Lena er utvidet med to uker. Frist for å komme med merknader til planforslag er dermed 15. april 2020.

Det planlagte folkemøtet 17. mars ble avlyst på grunn av koronavirusutbruddet.

Har du spørsmål om planen, kan du kontakte saksbehandler Ilse Konings på telefon 930 56 501, eller e-post ilse.konings@ostre-toten.kommune.no.

Planforslaget er også lagt ut på servicetorget på rådhuset. Merknader til planforslaget skal være skriftlige og sendes til: Østre Toten kommune, Postboks 24, 2851 LENA eller på e-post til: postmottak@ostre-toten.kommune.no. Frist for å komme med merknader til planforslag er 15. april 2020.

Her er temaer som ville blitt tatt opp i det planlagte folkemøtet 17. mars:

De viktigste dokumentene til planen:

Øvrige dokumenter til planen:

 

Her i plankartet finner du også alle dokumentene som hører til planen. Ved å klikke med venstre musetast innenfor plankartet får du opp ytterligere informasjon om planen. Ved nytt venstreklikk på (i) får du opp sakens dokumenter.

Kirsten Andersen
Arealplanlegger
E-post
Telefon 901 02 684
Ilse Konings
Arealplanlegger
E-post
Telefon 930 56 501