Østre Toten kommune

Kommuneplan og kommunedelplaner

Gjeldende kommuneplan

Kommuneplanens arealdel

Ved å klikke på linken til Kommuneplanens arealdel 2018-2030 kommer du direkte inn i kartportalen, Plandialog. Det vil gå noen sekunder fra du klikker på linken til kartet åpner seg. Ved å klikke inne på selve kartsiden med venstre museknapp vil alle planens dokumenter dukke opp i venstre side.

Relaterte dokumenter:

Kommunedelplaner

Kommunedelplan for Skreia, Kapp og Kolbu er erstattet av Kommuneplanens arealdel (over). Kommunedelplan for Lena er videreført som egen plan.

Ved å klikke på linken til Kommunedelplan for Lena kommer du direkte inn i kartportalen.

Bjørn Bollum
Kommunalsjef
E-post
Telefon 951 75 440
Mobil 951 75 440