Østre Toten kommune

Brenning av halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall

I kommunestyret 4. april 2013 ble det vedtatt å åpne for brenning av halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall fra og med 15. mars til 31. mai. Brenning på lørdager, søndager og offentlige fridager er ikke tillatt. Det er forbudt å brenne etter klokka 19.00. Les mer her!

Planer ute på høring

Planer ute på høring

Detaljreguleringsplan for internat Valle

Detaljreguleringsplan for internat Valle er lagt ut på offentlig ettersyn/høring. Her kan du se hele planforslaget.

Kirsten Andersen
Arealplanlegger
E-post
Telefon 901 02 684
Ilse Konings
Arealplanlegger
E-post
Telefon 61 14 15 43
Renate Vestbakken
Arealplanlegger
E-post
Telefon 904 10 469
Fant du det du lette etter?