Østre Toten kommune

Planer ute på høring

Planer ute på høring

Forskrift om folkevalgtes godtgjøring i Østre Toten kommune

Her er forskriften som er ute på høring.

Østre Toten kommune sender «Forskrift om folkevalgtes godtgjøring m.v. – Østre Toten kommune» på høring i perioden 24.06. – 01.08 2019.

Vi inviterer innbyggere og politiske partier i Østre Toten kommune til å gi innspill til høringsutkastet.   
 
Kommunen behandlet forskriften i kommunestyret den 19. juni 2019. Frist for å gi høringsuttalelse er 1.8.2019. 
 
Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål, de kan rettes til Mari Anne Frydenberg maf@ostre-toten.kommune.no, eller per telefon 468 40 957.

Høringsuttalelser merkes «Forskrift om folkevalgtes godtgjøring» og sendes til: Østre Toten kommune, Postboks 24, 2851 Lena, eller postmottak@ostre-toten.kommune.no.

Endelig behandling av forskriften tas i kommunestyret 18.09.2019.

Detaljreguleringsplan for internat Valle

Detaljreguleringsplan for internat Valle er lagt ut på offentlig ettersyn/høring. Her kan du se hele planforslaget.

Kirsten Andersen
Arealplanlegger
E-post
Telefon 901 02 684
Ilse Konings
Arealplanlegger
E-post
Telefon 930 56 501