Østre Toten kommune

Søknadsfrister 1. mars

Viktig informasjon ved kjøp/salg av eiendom

Ved kjøp og salg av andre eiendommer enn landbrukseiendommer, må det sendes inn egenerklæring om konsesjonsfrihet for å få tinglyst skjøte.

Dette gjelder i følgende tilfeller:

  • Ubebygde tomter
  • Bebygde tomter med areal over 2000 kvadratmeter
  • Eiendommer der grensene mangler i kartet

Skjemaet egenerklæring om konsesjonsfrihet sendes til kommunen på adressen postmottak@ostre-toten.kommune.no, eller Østre Toten kommune, Postboks 24, 2851 Lena.

Når skjemaet er mottatt vil kommunen kontrollere opplysningene som er oppgitt, og sender deretter melding til tinglysingen. Når dette er utført vil den som har sendt inn skjemaet få beskjed fra kommunen. Først da kan du sende skjøtet til tinglysingen.

Skjemaet egenerklæring om konsesjonsfrihet skal også sendes inn til kommunen først, i tilfeller hvor overdragelsen gjelder overføring av hjemmel ved arv og skifte.

Pål Ellingsen Byfuglien
Gis/kart
E-post
Telefon 414 53 055