Østre Toten kommune

Viktig informasjon ved kjøp/salg av eiendom

Ved kjøp av salg av andre eiendommer enn landbrukseiendommer, må det sendes inn egenerklæring om konsesjonsfrihet for å få tinglyst skjøte.

Dette gjelder i følgende tilfeller:

  • Ubebygde tomter
  • Bebygde tomter med areal over to dekar
  • Eiendommer der grensene mangler i kartet

Det må fylles ut et skjema som sendes til kommunen, og kommunen kontrollerer opplysningene og sender melding til tinglysinsgmyndigheten. Rekvirenten får beskjed fra kommunen når dette er gjort og at skjøtet kan sendes inn.

De samme reglene gjelder dersom overdragelsen gjelder overføring av hjemmel ved arv og skifte.

Jan-Erik Nordrum
Oppmåling
E-post
Telefon 912 43 228
Mobil 912 43 228
Fant du det du lette etter?