Østre Toten kommune

Søknadsfrist for barnehageopptaket er 1. mars

Seksjonering

Når en bygning består av to eller flere leiligheter kan den seksjoneres slik at hver leilighet blir et eget rettsobjekt. Det betyr at eieren av seksjonen kan selge den og pantsette den uten at de andre seksjonene (leilighetene) blir berørt av dette.

Ny lov 

Det ble innført ny seksjoneringslov fra 1.januar 2018, og denne setter mange nye krav til seksjonering. Det er viktig å sette seg grundig inn i eierseksjonsloven og forskrift om bruk av standardisert søknad om seksjonering for å sikre at det ikke oppstår uklarheter senere som kan føre til problemer.

Slik søker du 

Det må sendes inn krav om seksjonering eller krav om reseksjonering til kommunen. Kravet må sendes inn i to eksemplarer.

Søknadskjemaer 

Det må legges ved tegninger av seksjonene og kart som viser eiendommen. Det må gå klart fram hva som skal tilhøre hver enkelt seksjon, og hva som skal være tilleggsareal til seksjonene, hva som skal være parkeringsareal og fellesareal.

Når kravet kommer inn behandler kommunen kravet og går gjennom dette.

  • Dersom kravet er ufullstendig blir kravet sendt i retur for retting
  • Kommunen gjør et vedtak om godkjenning eller avslag og sender dette til den som har krevd seksjoneringen
  • Det løper en klagefrist på tre uker fra vedtaket er kunngjort
  • Når klagefristen er utløpt sender kommunen seksjoneringen til tinglysing

Priser og gebyrer 

Pål Ellingsen Byfuglien
Gis/kart
E-post
Telefon 414 53 055