Østre Toten kommune

Søknadsfrister 1. mars

Sammenslåing

Der en eiendom består av flere gårds- og bruksnumre er det ønskelig at disse slås sammen så langt det er mulig.

Dette er til nytte for eieren selv som får færre gårds- og bruksnumre og holde orden på, og det er ønskelig fra kommunen som lokal matrikkelmyndighet og Kartverket som sentral matrikkelmyndighet at dette blir gjort.

For å kunne slå sammen eiendommer må noen forutsetninger være til stede:

  • Det må være samme eier på de gårds- og bruksnumrene som skal slås sammen
  • Det må ikke være tinglyste heftelser som hindrer sammenslåing

Kommunen innhenter opplysninger om tinglyste heftelser og bidrar til å ordne opp i disse når kravet er kommet inn.

Bruk skjema krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter og send det ferdig utfylt til Østre Toten kommune, postmottak@ostre-toten.kommune.no, eller Østre Toten kommune, Postboks 24, 2851 Lena.

Det er ikke knyttet noen kostnader for eieren av eiendommen å foreta sammenslåing.

Pål Ellingsen Byfuglien
Gis/kart
E-post
Telefon 414 53 055