Østre Toten kommune

Sammenslåing

Der en eiendom består av flere gårds- og bruksnumre er det ønskelig at disse slås sammen så langt det er mulig.

Dette er til nytte for eieren selv som får færre gårds- og bruksnumre og holde orden på, og det er ønskelig fra kommunen som lokal matrikkelmyndighet og Kartverket som sentral matrikkelmyndighet at dette blir gjort.

For å kunne slå sammen eiendommer må noen forutsetninger være til stede:

  • Det må være samme eier på de gårds- og bruksnumrene som skal slås sammen
  • Det må ikke være tinglyste heftelser som hindrer sammenslåing

Kommunen innhenter opplysninger om tinglyste heftelser og bidrar til å ordne opp i disse når kravet er kommet inn.

Tiltaket er søknadspliktig. Bruk skjema krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter og send ferdig utfylt til Østre Toten kommune.

Det er ikke knyttet noen kostnader for eieren av eiendommen å foreta sammenslåing.

Margaret Mauset
Oppmåling
E-post
Mobil 915 68 237
Fant du det du lette etter?