Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Oppmåling og klarlegging av grenser

Når en eier ønsker å få sine grenser avklart, merket og målt gjøres dette ved en oppmålingsforretning. Det må legges ved et kart som viser hva som ønskes oppmålt.

Bruk skjema Rekvisisjon av oppmålingsforretning. Dette sendes til postmottak@ostre-toten.kommune.no, eller Østre Toten kommune, Postboks 24, 2851 Lena.

Alle berørte parter blir innkalt til oppmålingsforretning og grensene blir avklart, merket og målt.

Når oppmålingen er gjennomført sendes det ut matrikkelbrev til berørte parter. Det er den som skriver under på rekvisisjonen som mottar faktura for oppmålingen. Hvis det er en annen enn rekvirenten som skal betale, eller at det er flere som skal dele på kostnadene, skal det være enighet om dette før rekvisisjonen sendes inn til kommunen. Behandlingsgebyr sendes i egen forsendelse.

Lover og forskrifter som omhandler temaet klarlegging av eksisterende grense, kan du lese om ved å følge disse lenkene:

Matrikkelforskriften §36: https://lovdata.no/forskrift/2009-06-26-864/§36

Matrikkelforskriften §41: https://lovdata.no/forskrift/2009-06-26-864/§41

Matrikkellova §17: https://lovdata.no/lov/2005-06-17-101/§17

Margaret Mauset
Oppmåling
E-post
Mobil 915 68 237