Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Grensejustering

Det er anledning til å endre arealet på en eiendom ved grensejustering. Det vil si at arealet økes uten at det deles fra areal og opprettes nytt gårds- og bruksnummer.

Det er strenge vilkår for å bruke denne metoden for å endre areal på eiendommer. Ett av vilkårene er at arealet for involverte enheter bare kan økes eller reduseres med inntil 5%, maksimalt 500m2.

Både eier av den eiendommen som avgir og den som mottar areal må skrive under på søknaden.

Det må legges ved et kart som viser hva som skal grensejusteres.

Bruk skjema Rekvisisjon av oppmålingsforretning. Send dette til postmottak@ostre-toten.kommune.no, eller Østre Toten kommune, Postboks 24, 2851 Lena.

Alle berørte parter blir innkalt til oppmålingsforretning og grensene blir avklart, merket og målt. Når grensejusteringen er gjennomført og grensene er lagt inn i kartet, sendes matrikkelbrevet til de berørte parter. 

Behandlingsgebyr sendes i egen forsendelse.

Lover og forskrifter som omhandler temaet grensejustering, kan du lese om ved å følge disse lenkene:

Matrikkelforskriften §34: https://lovdata.no/forskrift/2009-06-26-864/§34

Matrikkellova §16: https://lovdata.no/lov/2005-06-17-101/§16

Jordlova §12: https://lovdata.no/lov/1995-05-12-23/§12

Margaret Mauset
Oppmåling
E-post
Mobil 915 68 237