Østre Toten kommune

Tid for å lese av vannmåleren

For å effektivisere og kvalitetssikre den årlige vannmåleravlesingen, tar Østre Toten kommune i bruk SMS-varsling. Les mer!

Grensejustering

Det er anledning til å endre arealet på en eiendom ved grensejustering. Det vil si at arealet økes uten at det deles fra areal og opprettes nytt gårds- og bruksnummer.

For å kunne bruke grensejustering må økningen på tillegget ikke være større en 5% og være på maksimum 500 m2.

Tiltaket er søknadspliktig. Bruk skjema søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning. Nabovarsel skal ikke fylles ut.

Både eier av den eiendommen som avgir og den som mottar areal må skrive under på søknaden. Det må legges ved et kart som viser hva som skal grensejusteres.

Alle berørte parter blir innkalt til oppmålingsforretning og grensene blir avklart, merket og målt. Når grensejusteringen er gjennomført sendes det ut matrikkelbrev til berørte parter. Behandlingsgebyr sendes i egen forsendelse.

Jan-Erik Nordrum
Oppmåling
E-post
Telefon 912 43 228
Mobil 912 43 228
Fant du det du lette etter?