Østre Toten kommune

Deling av eiendom

Når en eiendom skal deles og ny eiendom opprettes må det søkes om dette. Det må være med underskrevet nabovarsel for de som grenser inntil og er berørt av delingen.

Sammen med skjemaene rekvisisjon av oppmålingsforretningsøknad om delingnabovarsel og kvittering for nabovarsel, må det legges ved et kart som viser hva du ønsker å dele fra, og hvor stort areal som skal deles fra. 

Dersom eiendommen ligger innenfor et område som er regulert til LNF, må det legges ved søknad om dispensasjon fra denne. 

Når tillatelse til deling er gitt, blir alle berørte parter innkalt til en oppmålingsforretning. Grensene mot naboeiendommer og grensene for den nye tomta blir avklart, merket og målt.

Hva skjer når ny tomt er opprettet?

Den nye tomta blir tildelt et nytt gårds- og bruksnummer og tinglyst. Dette er det kommunen som ordner med. Når ny tomt er tinglyst sendes det ut matrikkelbrev til rekvirenten. Behandlingsgebyr sendes i egen forsendelse.

Når tomta er tinglyst må selger og kjøper selv ordne med skjøte og tinglysing av dette.

Sohrab Mohammad Kamaly
Byggesak
E-post
Telefon 900 26 850
Mobil 900 26 850
Anita Tenold
Byggesak
E-post
Telefon 948 19 235
Mobil 948 19 235