Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Deling av eiendom og arealoverføring

For å søke om deling av en eiendom skal følgende skjema leveres:

Legg ved et kart som viser hvilket og hvor stort areal søknaden dreier seg om.

 

Det skal komme klart frem av søknaden hva eiendommen blir brukt til nå og hva den skal brukes til etter deling.

Hvis tillatelse til deling blir gitt, vil alle berørte parter bli varslet om en oppmålingsforretning. Grensene mot naboeiendommer og grensene for den nye tomta blir avklart, merket og målt.

Hva skjer når ny tomt er opprettet?

Den nye tomta blir tildelt et nytt gårds- og bruksnummer og tinglyst. Dette er det kommunen som ordner med. Når ny tomt er tinglyst sendes det ut matrikkelbrev til rekvirenten. Behandlingsgebyr for oppmåling og tinglysing sendes i egen forsendelse.

Når tomta har blitt tinglyst må selger og kjøper selv ordne med skjøte og tinglysing av dette.

Gebyr

Alle delingssaker skal behandles etter flere lovverk og dette utløser flere saksbehandlingsgebyrer. Informasjon finnes her Priser og gebyrer.

Sohrab Mohammad Kamaly
Byggesak
E-post
Telefon 900 26 850
Mobil 900 26 850
Anita Tenold
Byggesak
E-post
Telefon 948 19 235
Mobil 948 19 235
Per André Rjaanes
Eiendomsskatt og byggesak
E-post
Mobil 468 07 668