Østre Toten kommune

Statusoppdatering etter at Skreia avløpsrenseanlegg ble totalskadd av brann

Alle som har vann fra det kommunale vannverket har trygt drikkevann. Østre Toten kommune overvåker situasjonen nøye, og vil raskt informere om situasjonen skulle endre seg. Det tas ut hyppige prøver av råvann fra 200 meters dyp, og av drikkevannet ved vannverket på Kapp.  Les mer!

Bygge, rive eller endre

Vi henviser mye til hjemmesidene til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), som er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven. DiBK er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

   

  a) Tiltak som er unntatt fra kommunens saksbehandling og du ikke trenger å søke om:

  Se også:

   

  b) Tiltak som krever søknad og tillatelse og du kan søke om selv.

  b1) Mindre tiltak på bebygd eiendom:

  Se også:

  b2) Alminnelige driftsbygninger i landbruket:

   

  c) Tiltak du må få et firma til å søke, prosjektere og utføre:

  c1) Alle andre tiltak enn det som er beskrevet under a og b.

  c2) Bruksendring 

  Se også:

  c3) Søknadspliktig oppdeling av boenhet

   

  Selvbygger:

  Kommunen kan godkjenne person for ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig, dersom personen sannsynliggjør at arbeidet godkjenningen gjelder vil bli utført i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.

  MERK: Dette gjelder kun oppføring av egen bolig eller fritidsbolig og ikke riving.

   

  Finn ut om du kan erklære ansvar

  Mohammad Kamaly
  Byggesak
  E-post
  Telefon 900 26 850
  Mobil 900 26 850
  Anita Tenold
  Byggesak
  E-post
  Telefon 948 19 235
  Mobil 948 19 235

  Åpningstider

  Besøk og telefontid

  Tirsdag og torsdag 09:00 – 15:00

  Adresse

  Søknad skal sendes inn til

   

  Østre Toten kommune

  Postboks 24

  2850 Lena

   

  E-post: postmottak@ostre-toten.kommune.no

  Fant du det du lette etter?