Østre Toten kommune

FORTSATT anbefaling om å koke vannet

Nå (lørdag 29. februar) har vi fått svar fra MjøsLab på vannprøven fra i går, og den viser forekomster av bakterier. Vi leverer ny prøve i dag og i morgen. Vann- og avløpsenheten anbefaler at vann som brukes til drikke og matlaging kokes. Drikkevannet kan være forurenset. Se mer her!

Bygge, rive eller endre

Vi henviser mye til hjemmesidene til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), som er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven. DiBK er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

a) Tiltak som er unntatt fra kommunens saksbehandling og du ikke trenger å søke om:

Se også:

 

b) Tiltak som krever søknad og tillatelse og du kan søke om selv.

b1) Mindre tiltak på bebygd eiendom:

Se også:

b2) Alminnelige driftsbygninger i landbruket:

 

c) Tiltak du må få et firma til å søke, prosjektere og utføre:

c1) Alle andre tiltak enn det som er beskrevet under a og b.

c2) Bruksendring 

Se også:

c3) Søknadspliktig oppdeling av boenhet

 

Selvbygger:

Kommunen kan godkjenne person for ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig, dersom personen sannsynliggjør at arbeidet godkjenningen gjelder vil bli utført i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.

MERK: Dette gjelder kun oppføring av egen bolig eller fritidsbolig og ikke riving.

 

Finn ut om du kan erklære ansvar

Sohrab Mohammad Kamaly
Byggesak
E-post
Telefon 900 26 850
Mobil 900 26 850
Anita Tenold
Byggesak
E-post
Telefon 948 19 235
Mobil 948 19 235

Åpningstider

Besøks- og telefontid

Tirsdag og torsdag 09:00 – 15:00

Adresse

Søknad skal sendes inn til

 

Østre Toten kommune

Postboks 24

2850 Lena

 

E-post: postmottak@ostre-toten.kommune.no