Østre Toten kommune

Tid for å lese av vannmåleren

For å effektivisere og kvalitetssikre den årlige vannmåleravlesingen, tar Østre Toten kommune i bruk SMS-varsling. Les mer!

Hva kan du bygge?

Uansett hva du ønsker å bygge må tiltaket være i samsvar med plan og regelverk.
Plan- og bygningsloven setter almenne bestemmelser, som for eksempel byggegrense til nabo hvor hovedregelen er at tiltaket må være minimum 4 meter fra nabogrensen. For garasjer og uthus kan kommunen gi tillatelse til plassering inntil 1 meter fra nabogrensen. Tiltakets avstand til offentlig vei må samsvare med bestemmelsene i veiloven.

Reguleringsplan og kommuneplan 

Reguleringsplan og kommuneplan regulerer konkrete bestemmelser for område du bor på, herunder hva og hvor du kan bygge i forhold til byggegrense, hvor stor grad av tomten som kan bebygges osv. Det er derfor viktig at du setter deg inn i reguleringsplanen som gjelder for ditt område og kommuneplanen for først å finne ut hva du faktisk kan bygge på din eiendom.
 

Se også:

Mohammad Kamaly
Byggesak
E-post
Telefon 900 26 850
Mobil 900 26 850
Anita Tenold
Byggesak
E-post
Telefon 948 19 235
Mobil 948 19 235

Åpningstider

Besøk og telefontid

Tirsdag og torsdag 09:00 – 15:00

Fant du det du lette etter?