Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Om landbrukskontoret

 

Ada Engødegård, jordbrukssjef

 • Konsesjon på erverv av fast eiendom
 • Boplikt
 • Driveplikt
 • Fradeling – landbrukseiendom
 • Nydyrking
 • Omdisponering
 • Kjempebjørnekjeks

Åse Marit Skjølås, skogbrukssjef

 • Forvaltning etter skogloven m/ forskrifter
 • Skogfondsordningen
 • Tilskuddsordninger
 • Skogsbilveger
 • Plantefelt
 • Veiledning/tiltak i skogbruket
 • Bioenergi
 • Samarbeid med grunneierlag og almenningene
 • Fiske- og viltforvaltning
 • Ansvarlig for drift av kommunale skoger og friområder

Sverre Dysthe, landbruksrådgiver:

 • Smil -Tilskudd til Spesielle miljøtiltak i jordbruket
 • RMP - Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland
 • Grøfting - Tilskudd til drenering av jordbruksjord
 • Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav
 • Tilsynsnemda for flom- og erosjonssikringsanlegg
 • Kontaktperson mot beitelaga
 • Gård og grendeveger

Marte Marie Taralrud, fagleder landbruk:

 • Produksjons- og avløsertilskudd
 • Sjukdomsavløsning
 • Erstatning av avlingssvikt
 • Tidlig pensjon gardbrukere
 • Gardskart/landbruksregisteret
 • Bygdeutviklingsmidlene
Ada Engødegård
Jordbrukssjef
E-post
Telefon 468 36 982
Mobil 468 36 982
Åse Marit Skjølås
Skogbrukssjef
E-post
Telefon 468 44 731
Marte Marie Taralrud
Rådgiver
E-post
Telefon 468 55 927