Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Oppføring av kårbolig

Vanlig byggesakssøknad benyttes for å søke om oppføring av kårbolig.

Oppføring av en kårbolig (bolig nr.2) på en landbrukseiendom er i tråd med LNF-formålet dersom det er et driftsmessig behov for en ekstra bolig. I vurderingen av om det er et driftsmessig behov vil blant annet eiendommens størrelse og driftens omfang ha stor vekt. Et annet moment er om det er nødvendig for å sikre kontinuitet i driften i forbindelse med generasjonsskifte.

Kontakt

Ada Engødegård
Telefon:
61 14 16 38 (kontor)
61 14 15 00 (sentralbordet)