Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Deling av landbrukseiendom

En eiendom som kan brukes til jord- eller skogbruk, kan ikke deles uten samtykke.

Dette gjelder både når et areal blir delt fra en eiendom og ved forpakting, tomtefeste og annen leie eller bruksrett som gjelder for mer enn 10 år.

Delingsbestemmelsen gjelder også for eiendom som består av flere gårds- og bruksnummer som utgjør en driftsenhet.

Jordlovens bestemmelser om deling av landbrukseiendommer skal sikre at landbruksressursene blir bevart og kan drives rasjonelt.

Slik søker du

Sammen med skjemaene rekvisisjon av oppmålingsforretningsøknad om delingnabovarsel og kvittering for nabovarsel, må det legges ved et kart som viser hva du ønsker å dele fra, og hvor stort areal som skal deles fra. 

Gebyr for behandling av delingssaker

For mer informasjon

Kontakt

Ada Engødegård
Telefon:
61 14 16 38 (kontor)
61 14 15 00 (sentralbordet)