Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Sjukdomsavløsning og tidligpensjon

Sjukdomsavløsning

Du kan søke om tilskudd til avløsning ved blant annet

  • sykdom
  • svangerskap/fødsel/adopsjon
  • følge av sykt barn til behandling
  • dødsfall i nær familie

Tilskuddet skal dekke utgifter til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og avgiftspliktig kjøregodtgjørelse til avløseren.

Mer informasjon om ordningen "Avløysing ved sjuodom og fødsel o.l."

Tidligpensjon

Tidligpensjonsordninga skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket for de som har hatt hoveddelen av inntektene sine fra jordbruk/gartneri og skogbruk. Hensikten er å bidra til tidligere generasjonsskifte og dermed stimulere til nyrekruttering.

Mer informasjon om "Tidlegpensjon til jordbrukarar".

For å søke tidligpensjon, benyttes skjemaet du finner her. Det er Fylkesmannen som forvalter ordningen, og har du spørsmål kan du kontakte deres landbruksavdeling. Søknaden skal også sendes direkte til Fylkesmannen.

 
Marte Marie Taralrud
Rådgiver
E-post
Telefon 468 55 927