Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Regionalt miljøprogram - RMP-tilskudd

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk – frist 15. oktober 2018

  • gå inn på www.Altinn.no
  • Logg inn med MinID eller BankID (kodebrikke og personlig passord)
  • Velg å representere foretaket ikke deg selv som person
  • Velg fylke og fyll inn/endre eiendommer. Har du tidligere søkt elektronisk, finner du igjen eiendommer og kartdata

Det må krysses av for gjødselplan og sprøytejournal på skjemaet.

Veiledningsfilm for søking av RMP

Ved å søke elektronisk får du ferdig utfylte data om foretak, opplysninger lagres fra tidligere år, opplysningene blir fortløpende kontrollert og du får umiddelbar beskjed om du har fylt ut skjema riktig. Etter sendt søknad får du en kvittering og du kan se når søknaden er behandlet. Søknaden finner du i “min meldingsboks” i Altinn.

Husk:

  • at vi har proriterte områder - for avrenningstiltak. På grunn av utfordringer med tilstand i vann og vassdrag er kommunene på Toten og Hadeland definert «prioriterte områder» med høyere tilskuddssatser og andre tilskuddstyper.
  • at du alltid kan kontakte landbrukskontoret for å få hjelp med søknaden
  • at landbruksforvaltningen også i år kan hjelpe deg med å søke elektronisk
  • at du fortsatt kan søke RMP-tilskudd på papir