Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Gjødselplanlegging

Gjødslingsplan er et viktig redskap for økonomisk og miljømessig tilpassing av drifta på gården.

Alle foretak som disponerer jordbruksareal med planteproduksjon og som har rett til produksjonstilskudd, skal ha gjødslingsplan.

Hva skal gjødselplanen inneholde?

I forskrift om gjødslingsplanlegging stilles det krav til utforming av gjødselplanen. Den skal bygge på jordanalyser som ikke er eldre enn åtte år, og kart med målestokk som tydelig viser skifteinndelingen. Det er foretakets ansvar å sørge for at jordprøvene blir fornyet, og tegne inn skiftene på kart. Til arbeidet kan for eksempel dette kartet benyttes.

Norsk landbruksrådgivning tilbyr utarbeidelse av gjødslingsplan.

Dispensasjon fra årlig gjødslingsplan

Dersom du driver en enkel drift, det vil si dyrking av bygg og havre og ikke bruker husdyrgjødsel, kan du søke landbrukskontoret om dispensasjon fra årlig gjødslingsplan og godkjenning av gjødslingsplan for inntil fem år.

Med fokus på gjødslingsplanlegging har du mulighet til å spare mye både økonomisk og miljømessig.

Du kan få kart, låne jordbor, få prøveesker og rekvisisjonsskjema på landbrukskontoret.

Vi tar også imot leveringsklare jordprøver i perioden august til november, som blir hentet av Eurofins.
Utenfor denne perioden må prøvene leveres direkte til Eurofins.

Marte Marie Taralrud
Rådgiver
E-post
Telefon 468 55 927