Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Betale faktura

Kontonummer 

 • Kontonummer til Østre Toten skatteoppkreverkontor: 6345 06 05281
 • Kommunale avgifter, SFO, barnehage, omsorg med mer: 2050 25 11670

Elektronisk handelsfaktura

 • Faktura – EHF: 964 949 859

Betalingsfrister

 • SFO: den 15. i hver måned - etterskuddsbetaling
 • Barnehagene: den 15. i hver måned - etterskuddsbetaling
 • Omsorg: den 20. i hver måned
 • Kommunale avgifter:
  • Månedlig: 20. hver måned f.o.m. 20.05.
  • Kvartalsvis: 20.06., 20.09. og 20.12.

Avtalegiro og eFaktura

Vi oppfordrer alle til å tegne avtale om eFaktura eller Avtalegiro. Husk at avtalene opprettes og endres i nettbanken din. Ta kontakt med banken din hvis du trenger hjelp. 

Med eFaktura får du ikke tilsendt fakturaen i posten. Merk at hvis du har eFakturaavtale med kommunen, vil alle fakturaer du får fra kommunen (eiendomsgebyrer, SFO, hjemmehjelp, osv.) komme som eFaktura i banken. Du kan klikke på eFakturaen i nettbanken for å se hva du betaler for. 

Hvis du kun vil ha avtalegiro, kan du selv velge å få kopi av faktura i posten. Dette velger du ved å krysse av for varsel når du oppretter avtalen i nettbanken. 

 • Avtalegiro. Bruk KID-nr. på fakturaen som avtalegiroreferanse.
 • eFaktura. Bruk kundenr. på fakturaen som eFakturareferanse.

Betalingsutsettelse

Vi kan innvilge betalingsutsettelse på tjenester som faktureres, så fremt det ikke er annen utestående gjeld på tjenestene. Ta kontakt med innfordringsavdelingen for betalingsavtaler.

Penger til gode fra kommunen

Hvis du har penger til gode vil du få en kreditnota. Pengene blir overført til den kontoen du har betalt fakturaen fra. Hvis du vil ha pengene overført til en annen konto må du ta kontakt med oss. 

Hvis du har andre ubetalte krav vil penger til gode bli brukt til å betale disse. Du får så utbetalt resten. Penger til gode blir ikke brukt til å avregne neste faktura.