Østre Toten kommune

Søknadsfrister 1. mars

Skatt og ligning

Skatteoppkreveren hjelper med:

  • Innbetaling av forskuddstrekk, forskuddsskatt eller arbeidsgiveravgift
  • Tilbakebetaling av skatt
  • Betaling av restskatt

Skattekontoret hjelper med:

Konto for innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift

  • Kontonummer til Østre Toten skatteoppkreverkontor: 6345 06 05281

Mangler du kid-nummer?

Lag kid-nummer selv på skatteetaten.no

Arve Skredderbakken
Fagleder
E-post
Telefon 932 01 468
Mobil 932 01 468