Østre Toten kommune

Tid for å lese av vannmåleren

For å effektivisere og kvalitetssikre den årlige vannmåleravlesingen, tar Østre Toten kommune i bruk SMS-varsling. Les mer!

Om landbrukskontoret

 

Ada Engødegård, jordbrukssjef

 • Konsesjon på erverv av fast eiendom
 • Boplikt
 • Driveplikt
 • Fradeling – landbrukseiendom
 • Nydyrking
 • Omdisponering
 • Kjempebjørnekjeks

Åse Marit Skjølås, skogbrukssjef

 • Forvaltning etter skogloven m/ forskrifter
 • Skogfondsordningen
 • Tilskuddsordninger
 • Skogsbilveger
 • Plantefelt
 • Veiledning/tiltak i skogbruket
 • Bioenergi
 • Samarbeid med grunneierlag og almenningene
 • Fiske- og viltforvaltning
 • Ansvarlig for drift av kommunale skoger og friområder

Sverre Dysthe, landbruksrådgiver:

 • Smil -Tilskudd til Spesielle miljøtiltak i jordbruket
 • RMP - Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland
 • Grøfting - Tilskudd til drenering av jordbruksjord
 • Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav
 • Tilsynsnemda for flom- og erosjonssikringsanlegg
 • Kontaktperson mot beitelaga
 • Gård og grendeveger

Bjørn Hoelsveen, landbruksrådgiver

 • Produksjonstilskuddsordningene
 • Avløsertilskudd ved sykdom
 • Erstatning ved avlingssvikt
 • Tidligpensjon for gardbrukere
 • Gardskart/landbruksregisteret
 • Bygdeutviklingsmidlene
Ada Engødegård
Jordbrukssjef
E-post
Telefon 61 14 16 38
Åse Marit Skjølås
Skogbrukssjef
E-post
Telefon 468 44 731
Sverre Dysthe
Landbruksrådgiver
E-post
Telefon 61 14 16 41
Fant du det du lette etter?