Østre Toten kommune

Brenning av halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall

I kommunestyret 4. april 2013 ble det vedtatt å åpne for brenning av halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall fra og med 15. mars til 31. mai. Brenning på lørdager, søndager og offentlige fridager er ikke tillatt. Det er forbudt å brenne etter klokka 19.00. Les mer her!

Oppføring av kårbolig

Vanlig byggesakssøknad benyttes for å søke om oppføring av kårbolig.

Oppføring av en kårbolig (bolig nr.2) på en landbrukseiendom er i tråd med LNF-formålet dersom det er et driftsmessig behov for en ekstra bolig. I vurderingen av om det er et driftsmessig behov vil blant annet eiendommens størrelse og driftens omfang ha stor vekt. Et annet moment er om det er nødvendig for å sikre kontinuitet i driften i forbindelse med generasjonsskifte.

Kontakt

Ada Engødegård
Telefon:
61 14 16 38 (kontor)
61 14 15 00 (sentralbordet)

Fant du det du lette etter?