Østre Toten kommune

Tid for å lese av vannmåleren

For å effektivisere og kvalitetssikre den årlige vannmåleravlesingen, tar Østre Toten kommune i bruk SMS-varsling. Les mer!

Næringsutvikling i landbruket

Dersom du går med byggeplaner eller har planer om ny næringsutvikling på gården din har Innovasjon Norge en rekke virkemidler. Det kan være investeringer innenfor tradisjonelt landbruk, inn på tunet virksomheter (grønn omsorg), grønt reiseliv, mat og drikke med lokal identitet og bioenergi. Innovasjon Norge kan yte både lån og tilskudd til tiltak innenfor disse områdene. Kommunen landbrukskontor er førstelinje for Innovasjon Norge.

For tiden har følgende saker prioritet i Oppland

Søknadsfristen til Innovasjon Norge for støtte til tradisjonelt landbruk er 1. februar. Ferdig utfylt søknad sendes inn via kommunen, som kontrollerer at søknaden er fullstendig, slik at søker unngår avslag grunnet mangelfull søknad. Søknader som gjelder tilleggsnæringer og bioenergi mottas fortløpende. For mer informasjon og søknad se Innovasjon Norge – Landbruk.

Kontakt

Bjørn Hoelsveen
Telefon:
61 14 16 40 (kontor)
61 14 15 00 (sentralbordet)

Fant du det du lette etter?