Østre Toten kommune

Tid for å lese av vannmåleren

For å effektivisere og kvalitetssikre den årlige vannmåleravlesingen, tar Østre Toten kommune i bruk SMS-varsling. Les mer!

Deling av landbrukseiendom

En eiendom som kan brukes til jord- eller skogbruk, kan ikke deles uten samtykke.

Dette gjelder både når et areal blir delt fra en eiendom og ved forpakting, tomtefeste og annen leie eller bruksrett som gjelder for mer enn 10 år.

Delingsbestemmelsen gjelder også for eiendom som består av flere gårds- og bruksnummer som utgjør en driftsenhet.

Jordlovens bestemmelser om deling av landbrukseiendommer skal sikre at landbruksressursene blir bevart og kan drives rasjonelt.

Slik søker du

Bruk skjema søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning. 

Gebyr for behandling av delingssaker

For mer informasjon

Kontakt

Ada Engødegård
Telefon:
61 14 16 38 (kontor)
61 14 15 00 (sentralbordet)

Fant du det du lette etter?