Østre Toten kommune

Brenning av halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall

I kommunestyret 4. april 2013 ble det vedtatt å åpne for brenning av halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall fra og med 15. mars til 31. mai. Brenning på lørdager, søndager og offentlige fridager er ikke tillatt. Det er forbudt å brenne etter klokka 19.00. Les mer her!

Deling av landbrukseiendom

En eiendom som kan brukes til jord- eller skogbruk, kan ikke deles uten samtykke.

Dette gjelder både når et areal blir delt fra en eiendom og ved forpakting, tomtefeste og annen leie eller bruksrett som gjelder for mer enn 10 år.

Delingsbestemmelsen gjelder også for eiendom som består av flere gårds- og bruksnummer som utgjør en driftsenhet.

Jordlovens bestemmelser om deling av landbrukseiendommer skal sikre at landbruksressursene blir bevart og kan drives rasjonelt.

Slik søker du

Sammen med skjemaene søknad om delingnabovarsel og kvittering for nabovarsel, må det legges ved et kart som viser hva du ønsker å dele fra, og hvor stort areal som skal deles fra. 

Gebyr for behandling av delingssaker

For mer informasjon

Kontakt

Ada Engødegård
Telefon:
61 14 16 38 (kontor)
61 14 15 00 (sentralbordet)

Fant du det du lette etter?