Østre Toten kommune

Søknadsfrist for barnehageopptaket er 1. mars

Sjukdomsavløsning og tidlig pensjon

Sjukdomsavløsning

Du kan søke om tilskudd til avløsning ved blant annet

  • sykdom
  • svangerskap/fødsel/adopsjon
  • følge av sykt barn til behandling
  • dødsfall i nær familie

Tilskuddet skal dekke utgifter til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og avgiftspliktig kjøregodtgjørelse til avløseren.

Mer informasjon om ordningen "Avløysing ved sjuodom og fødsel o.l."

Tidlig pensjon

Tidligpensjonsordninga skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket for de som har hatt hoveddelen av inntektene sine fra jordbruk/gartneri og skogbruk. Hensikten er å bidra til tidligere generasjonsskifte og dermed stimulere til nyrekruttering.

Mer informasjon om "Tidlegpensjon til jordbrukarar"

 
Marte Marie Taralrud
Rådgiver
E-post
Telefon 468 55 927