Østre Toten kommune

Produksjons- og avløsertilskudd

Det er to søknadsfrister og én utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd per år.

Søknadsfrist for del 1 av søknaden er 15. mars, med telledato 1. mars. Søknadsfrist for del 2 av søknaden er 15. oktober, med telledato 1. oktober. Ved del 1 av søknaden er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Ved del 2 kan både husdyr- og planteprodusenter levere søknad.

Søknaden leveres elektronisk, det er ikke adgang til å levere papirsøknad.

Søknad må leveres innen fristen

Søknadsfristene 15. mars og 15. oktober er absolutte. Det er ikke mulig å levere søknad etter disse fristene.

Foretak som leverer søknaden innen fristen vil kunne endre opplysningene i søknaden innenfor 14 dager uten å få trekk.

Frist for etterregistrering

Det er enkelte opplysninger som kan etterregistreres etter 15. oktober, men innen 10. januar:

 • Avløserutgifter for perioden 16. oktober til 31. desember.
 • Dyr på beite som er sanket fra utmarksbeite senere enn 15. oktober.
 • Livdyr av kylling og kalkun som er solgt mellom 16. oktober og 31. desember.
 • Frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland), samt poteter produsert i Nord-Norge, som er omsatt mellom 16. oktober og 31. desember.

Tidspunkt for utbetaling

Utbetaling av tilskudd på grunnlag av søknad i 2018 skjer i februar året etter. Hovedutbetalingen av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid etter søknadsomgangen i 2018, er planlagt i uke 8 i 2019.

Dato Hva skjer? Tilskudd kan søke på

1. mars 2018

Telledato for del 1 av søknaden. Det er mulig å registrere søknad om produksjonstilskudd.                         
 • Husdyrtilskudd (unntatt bikuber)
 • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
 • Driftstilskudd til melkeproduksjon
 • Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon

Du må også registrere dyr som gir grunnlag for:

 • Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
 • Tilskudd for grovfôrareal (Disse to tilskuddene søker du om i del 2, men du må ha registrert i søknaden de dyr du disponerer per 1. mars for at disse skal tas med i tilskuddsgrunnlaget for de to tilskuddsordningene)
15. mars 2018   Søknadsfrist for del 1 av søknaden. Det er ikke mulig å levere søknad etter at søknadsfristen har gått ut. Dersom du ikke søker innen fristen, får du ikke tilskudd.  
29. mars 2018 Frist for å endre opplysninger i del 1 av innsendt søknad.  
1. oktober 2018 Telledato for del 2 av søknaden. Det er mulig å registrere søknad om produksjons- og avløsertilskudd.
 • Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2018
 • Husdyrtilskudd
 • Tilskudd til økologisk areal og husdyr
 • Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser
 • Distriktstilskudd frukt, bær og grønt for kvantum
 • Areal- og kulturlandskapstilskudd
 • Tilskudd til dyr på beite
 • Tilskudd til dyr på utmarksbeite
 • Driftstilskudd til melkeproduksjon
 • Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon

Du må også registrere dyr som gir grunnlag for:

 • Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2018
 • Tilskudd for grovfôrareal
15. oktober 2018 Søknadsfrist for del 2 av søknaden. Det er ikke mulig å levere søknad etter at søknadsfristen har gått ut. Dersom du ikke søker innen fristen, får du ikke tilskudd.  
29. oktober 2018 Frist for å endre opplysninger i del 2 av innsendt søknad.  
10. januar 2019 Frist for å etterregistrere opplysninger.
 • Avløserutgifter for perioden 16. oktober til 31. desember
 • Dyr på utmarksbeite som er tatt ned fra beite senere enn 15. oktober
 • Livdyr (kylling og kalkun) som er solgt mellom 16. oktober og 31. desember
 • Kvantum frukt, bær og veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland) samt poteter dyrket i Nord-Norge som er solgt mellom 16. oktober og 31. desember.
Februar 2019, uke 8 Utbetaling etter søknad pr. 1.3 og 1.10 2018.  


Er du ny søker?

Ny søkere bør ta kontakt med oss i god tid før søknadsfristen. Før du får levert søknad om produksjonstilskudd må

 • foretaket registrert i Enhetsregisteret – både med foretak og virksomhet
 • foretaket være registret i Landbruksregisteret

Mer informasjon finner du Landbruksdirektoratets hjemmesider.

Har du spørsmål ta kontakt med fagleder landbruk Marte Marie Taralrud så tidlig som mulig.

Marte Marie Taralrud
Rådgiver
E-post
Telefon 468 55 927
Fant du det du lette etter?