Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Utstyrssentral for friluftsliv

Ustyrsentralen er et tilbud til alle innbyggere i Østre Toten kommune. Dersom du mangler utstyr til gjennomføring av friluftsaktiviteter, kan enkeltpersoner, lag og organisasjoner leie det aktuelle utstyret her.

  • Prisene er pr. døgn. Makstid for lån er 3 døgn. 
  • Utstyret må leveres tilbake i samme forfatning som det ble leid ut.
  • Ved skade på utstyr kan bruker gjøres erstatningsansvarlig når skaden er skjedd p.g.a. feil bruk.
  • Lavvoer skal leveres tilbake tørre. Hvis annet må det gis beskjed om dette.
  • Utstyret skal rengjøres etter bruk.
  • Skoler, lag og foreninger i Østre Toten kommune har 50 % rabatt på prisliste.
  • Det er Østre Toten Frivilligsentral som er kontaktperson ved spørsmål og utleie.

Se prisene for leie av utstyr.

Østre Toten Frivilligsentral
E-post
Telefon 61 14 17 09
Mobil 480 45 307

Besøksadresse:

Jenbanegata 15, Stasjonsbygningen