Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Utstyrssentral for friluftsliv

Ustyrsentralen er et tilbud til alle innbyggere i Østre Toten kommune. Dersom du mangler utstyr til gjennomføring av friluftsaktiviteter, kan enkeltpersoner, lag og organisasjoner leie det aktuelle utstyret her.

  • Prisene er pr. døgn. Makstid for lån er 3 døgn. 
  • Utstyret må leveres tilbake i samme forfatning som det ble leid ut.
  • Ved skade på utstyr kan bruker gjøres erstatningsansvarlig når skaden er skjedd p.g.a. feil bruk.
  • Lavvoer skal leveres tilbake tørre. Hvis annet må det gis beskjed om dette.
  • Utstyret skal rengjøres etter bruk.
  • Skoler, lag og foreninger i Østre Toten kommune har 50 % rabatt på prisliste.
  • Det er Østre Toten Frivilligsentral som er kontaktperson ved spørsmål og utleie.

Se prisene for leie av utstyr.

Østre Toten Frivilligsentral
E-post
Telefon 61 14 17 09
Mobil 480 45 307

Besøksadresse:

Jenbanegata 15, Stasjonsbygningen