Østre Toten kommune

Søknadsfrister 1. mars

Kulturmidler

Det kan søkes kommunalt tilskudd til:

  • Allment kulturarbeid
  • Barne- og ungdomsarbeid
  • Musikk
  • Idrett

Slik søker du 

Det søkes på elektronisk skjema

Ny søknadsfrist fra 2019 er 1. april.

Retningslinjer 

Aud Hoel Fodstad
Konsulent
E-post
Telefon 61 14 15 58
Mobil 907 90 842