Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Arrangementsstøtte

Velkommen som søker på arrangement- og prosjekttilskudd i Østre Toten kommune. Tilskudd kan gis både til organisasjoner og enkeltpersoner. Arrangementet/prosjektet må skje i Østre Toten, være åpent for alle og søker må ha kultur som hovedformål. 

Retningslinjer for tildeling av arrangements- og prosjekttilskudd


Vurdering for tildeling

Til grunn for vuderingen av tilskudd ligger kulturstrategien for Østre Toten. Den sier: 

  • Østre Totens kulturliv skal være tilgjengelig og attraktivt for alle. 
  • Østre Toten skal ha et kulturliv som omfatter alle uttrykk, fag og disipliner. 

Arrangementer som bidrar til profesjonalitet, kvalitet og mangfold, og/eller sikrer attraktivitet og bredde i kulturtilbudet vil bli prioritert. Dette gjelder også for arrangementer som omfatter ulike kunstuttrykk som teater, film, litteratur, dans, musikk, og visuell kunst, samt formidling av kulturarv. 

Tilskuddsordningen kan ikke regnes som en fast inntekstkilde. 

Disse er ikke tilskuddsberettiget for arrangementstilskudd i Østre Toten: 

  • Nasjonale eller fylkesovergripende lag og foreninger 
  • Kommersielle klubber og arrangører 
  • Yrkesmessige og/eller økonomiske interesseorganisasjoner 
  • Student- og elevorganisasjoner 
  • Politiske partier 
  • Rene kommersielle søkere/tiltak 

Krav til søknad 

Søknaden må sendes inn i forkant av arrangement/prosjekt og inneholde beskrivelse av tiltaket, budsjett, kontaktinformasjon, søknadssum og kontonummer. Søk på elektronisk søknadskjema. Mottakere av tilskudd forplikter seg til å godt ledsagerbevis.

Søknadsfrist 

Ordningen har løpende søknadsfrist. 

Hva skjer-kalender og markedsføring

Arrangementer som får tilskudd skal legges inn i «Hva skjer-kalender» på kommunens nettside. I markedsføringen skal det framgå at tiltaket er støttet av Østre Toten kommune. 

Slik søker du

Søk på elektronisk søknadskjema

Vedtatt politisk av kultur-, bygde og næringsutvalget 13.juni 2018

Aud Hoel Fodstad
Konsulent
E-post
Telefon 61 14 15 58
Mobil 907 90 842