Østre Toten kommune

FORTSATT anbefaling om å koke vannet

Nå (lørdag 29. februar) har vi fått svar fra MjøsLab på vannprøven fra i går, og den viser forekomster av bakterier. Vi leverer ny prøve i dag og i morgen. Vann- og avløpsenheten anbefaler at vann som brukes til drikke og matlaging kokes. Drikkevannet kan være forurenset. Se mer her!

Den kulturelle spaserstokken

Kvalitative gode og varierte kulturtiltak for eldre ved hjelp av profesjonelle utøvere.

Målet med Den kulturelle spaserstokken er å legge til rette for utvikling av gode kunst- og kulturprosjekter for eldre innenfor et mangfold av sjangere og uttrykk.

Østre Toten mottar statlige midler til arbeidet med Den kulturelle spaserstokken. Arbeidet er organisert via en programkomite bestående av representanter fra Eldrerådet, kommunens bo- og servicesentra, kulturskole og kulturkontor. Det praktiske arbeidet utføres fra kulturkontoret.

Østre Toten har satset på en del arrangementer kun for beboere på institusjonene (primærarena), og noen åpne arrangementer for alle kommunens eldre.Det utarbeides et program pr. halvår.

Kari Kveine
Konsulent
E-post
Telefon 970 20 488
Mobil 970 20 488