Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Den kulturelle spaserstokken

Kvalitative gode og varierte kulturtiltak for eldre ved hjelp av profesjonelle utøvere.

Målet med Den kulturelle spaserstokken er å legge til rette for utvikling av gode kunst- og kulturprosjekter for eldre innenfor et mangfold av sjangere og uttrykk.

Østre Toten mottar statlige midler til arbeidet med Den kulturelle spaserstokken. Arbeidet er organisert via en programkomite bestående av representanter fra Eldrerådet, kommunens bo- og servicesentra, kulturskole og kulturkontor. Det praktiske arbeidet utføres fra kulturkontoret.

Østre Toten har satset på en del arrangementer kun for beboere på institusjonene (primærarena), og noen åpne arrangementer for alle kommunens eldre.Det utarbeides et program pr. halvår.

Kari Kveine
Konsulent
E-post
Telefon 970 20 488
Mobil 970 20 488