Østre Toten kommune

Lese av vannmåler

Det er tid for å lese av vannmåleren. For å effektivisere og kvalitetssikre den årlige vannmåleravlesingen, har Østre Toten kommune tatt i bruk SMS-varsling. Les mer!

Den kulturelle spaserstokken

Kvalitative gode og varierte kulturtiltak for eldre ved hjelp av profesjonelle utøvere.

Målet med Den kulturelle spaserstokken er å legge til rette for utvikling av gode kunst- og kulturprosjekter for eldre innenfor et mangfold av sjangere og uttrykk.

Østre Toten mottar statlige midler til arbeidet med Den kulturelle spaserstokken. Arbeidet er organisert via en programkomite bestående av representanter fra Eldrerådet, kommunens bo- og servicesentra, kulturskole og kulturkontor. Det praktiske arbeidet utføres fra kulturkontoret.

Østre Toten har satset på en del arrangementer kun for beboere på institusjonene (primærarena), og noen åpne arrangementer for alle kommunens eldre.Det utarbeides et program pr. halvår.

Kari Kveine
Konsulent
E-post
Telefon 61 14 16 21
Mobil 970 20 488