Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Kulturinnovasjon

I Kulturstrategi for Østre Toten 2018-2021 (PDF, 3 MB) er kulturinnovasjon ett av handlingsområdene.

Østre Toten kommune skal være sparringspartner og utvikler av kulturfeltet og katalysator for samarbeid på tvers av ulike fagfelt og bransjer. Kulturinnovasjon må knyttes opp til vår tids megatrender som kunnskapsutvikling, globalisering og migrasjon, teknologi og digitalinsering, bærekraft, og lokalt entreprenørskap. Kunst og kultur gir grobunn for nyskaping, og  vil bidra til at andre samfunnsområder også utenfor kultur og kulturnæringsfeltet kan få nye konstruktive løsninger på sine utfordringer. 

Kulturnæringer knytter til seg talenter og skaper positive ringvirkninger. En kulturnæring i vekst er med på å gjøre Østre Toten til et attraktivt sted å arbeide, besøke og bo. En konkurransedyktig kulturnæring bidrar også til utvikling av regionens attraktivitet som etablerings- og investeringsområde. Kulturnæringsbedrifter er viktige identitetsbærere i lokalsamfunnet, de går ofte foran i utviklingen av områder i og trekker til seg annen næringsetablering. I dette perspektivet kan det være riktig å se på videreutvikling av Kapp Melkefabrikk.

Synes du dette er spennende, eller ønsker å bidra så ta kontakt med oss!

Kjersti Marie Krageberg
Leder
E-post
Telefon 992 33 331
Mobil 992 33 331
Stine Røen
Næringsrådgiver
E-post
Telefon 414 32 678
Mobil 414 32 678