Østre Toten kommune

Tid for å lese av vannmåleren

For å effektivisere og kvalitetssikre den årlige vannmåleravlesingen, tar Østre Toten kommune i bruk SMS-varsling. Les mer!

Kulturarv og kulturminnevern

Gjennom råd og veiledning, og ulike aktiviteter og arrangementer gjennom året setter vi fokus på kulturarv og kulturminner i lokalmiljøet på Østre Toten. Både planavdelingen og kulturkontoret jobber med saker knyttet til dette.

Østre Toten kommune startet arbeidet med kulturminneplan i 2018. En kulturminneplan gir kunnskap og oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer i kommunen, og inneholder en plan for forvaltningen av disse. Planarbeidet vil foregå over flere år.

Kari Kveine
Konsulent
E-post
Telefon 61 14 16 21
Mobil 970 20 488
Fant du det du lette etter?