Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Kulturarv og kulturminnevern

Gjennom råd og veiledning, og ulike aktiviteter og arrangementer gjennom året setter vi fokus på kulturarv og kulturminner i lokalmiljøet på Østre Toten. Både planavdelingen og kulturkontoret jobber med saker knyttet til dette.

Østre Toten kommune startet arbeidet med kulturminneplan i 2018. En kulturminneplan gir kunnskap og oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer i kommunen, og inneholder en plan for forvaltningen av disse. Planarbeidet vil foregå over flere år.

Kari Kveine
Konsulent
E-post
Telefon 970 20 488
Mobil 970 20 488