Østre Toten kommune

Brenning av halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall

I kommunestyret 4. april 2013 ble det vedtatt å åpne for brenning av halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall fra og med 15. mars til 31. mai. Brenning på lørdager, søndager og offentlige fridager er ikke tillatt. Det er forbudt å brenne etter klokka 19.00. Les mer her!

Kulturarv og kulturminnevern

Gjennom råd og veiledning, og ulike aktiviteter og arrangementer gjennom året setter vi fokus på kulturarv og kulturminner i lokalmiljøet på Østre Toten. Både planavdelingen og kulturkontoret jobber med saker knyttet til dette.

Østre Toten kommune startet arbeidet med kulturminneplan i 2018. En kulturminneplan gir kunnskap og oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer i kommunen, og inneholder en plan for forvaltningen av disse. Planarbeidet vil foregå over flere år.

Kari Kveine
Konsulent
E-post
Telefon 61 14 16 21
Mobil 970 20 488
Fant du det du lette etter?