Østre Toten kommune

KOM - kultur, opplevelser og mat

KOM-prosjektet er et samabeid mellom kultur og næringsavdelingen i Østre Toten, med næringsrådgiver Stine Røen som prosjektleder. Målsettingen er vekst for næringsaktører innen kultur, opplevelser og mat.

Prosjektet har hatt flere samlinger hvor nettverksbygging, kompetanseheving og erfaringsdeling, produktutvikling og profilering har hatt fokus. Kontakt oss om du vil stå på mailinglista over de som mottar informasjon og invitasjoner til samllinger!

Stine Røen
Næringsrådgiver
E-post
Telefon 414 32 678
Mobil 414 32 678
Kjersti Marie Krageberg
Leder
E-post
Telefon 992 33 331
Mobil 992 33 331