Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Utlån av lokaler

Godshuset

Lokalene leies ikke ut til private. Lag- og foreninger kan låne huset gratis.
Kontaktperson: Tone Hornnes, telefon nummer 936 95 351.

Kapp Melkefabrikk

Kulturlokale på Kapp Melkefabrikk kan leies til møter, arrangementer og selskaper.
For priser kulturskolen sitt nettsted
Kontaktperson: Per Inge Høiberg, telefon nummer 611 64 611.

Østre Toten kulturhus

Kulturhuset driftes av foreningen Østre Toten kulturhus.
Kontaktperson: Thomas Nygaard, telefon nummer 917 96 744.

Gymsaler

Kontakt rektor på den enkelte skole.