Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Ildsjelprisen

Ildsjelprisen tildeles en person eller forening i kommunen som har utmerket seg med sin frivillige innsats til beste for kommunens innbyggere

Ildsjelprisen på kr. 10 000,- ble første gang delt ut i 2015. 
Den tildeles en person, gruppe eller forening som har gjort en uegennyttig innsats av betydning for innbyggerne i Østre Toten. Alle kan komme med forslag til kandidater når som helst, prisen deles ut annenhvert år.

Tidligere prisvinnere

  • 2019 : Jan Skjølås
  • 2017 : Harald Udnæseth
  • 2015 : Yttervika Rock og Amcarklubb
Kari Kveine
Konsulent
E-post
Telefon 970 20 488
Mobil 970 20 488