Østre Toten kommune

Østre Toten sykehjem

Sykehjemmet er bygdas største institusjon med 69 senger, hvorav 2 er trygghetsplasser. Her finnes det også en kantine på dagtid for alle beboere, ansatte og besøkende. Sykehjemmet har ofte tilstelninger for beboere i samarbeid med lag og foreninger.

Sykehjemmets venner

Vi er så heldige til å  kunne ha en forening som jobber kontinuerlig med å gjøre hverdagen for våre beboere hyggelig. De iverksetter trivselstiltak og er en stor bidragsyter til det sosiale på sykehjemmet. De arrangerer balnt annet julebord og sommerfest for beboere.

Aktiviteter

Vi har ulike aktiviteter på hver avdeling, og vi har aktiviteter som er felles for hele sykehjemmet.  Andakter, bingo, tirsdagssangere og på torsdager serveres det vafler som stekes av sykehjemmets venner.

Åpningstider

Resepsjon

Mandag til fredag

08:00 - 15:30

Telefon

61 14 20 10 eller 918 71 905

Adresse

Østre Toten sykehjem

Sykehjemsvegen 18

2850 Lena 

Kontakt

Avdeling B: 903 64 011

Avdeling C: 469 52 554

Avdeling D: 901 63 013

Avdeling Rehabilitering: 913 04 468

Kjøkken: 476 88 496