Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Avlastningsopphold

Avlastningsopphold på sykehjem kan søkes av personer som har omsorgsoppgaver hjemme. Den hjelpetrengende selv - som også kan søke - får et tidsavgrenset opphold i institusjon.

Hvem kan søke

Omsorgsytere som har et særlig tyngende omsorgsarbeid

Kriterier/vilkår

Personen som får avlastning, må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Momenter som kan tas i betraktning, er blant annet om søkeren arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid, om arbeidet er mer belastende enn vanlig og om det fører til avbrutt nattesøvn eller sosial isolasjon.

Slik søker du

Du må fylle ut dette elektroniske søknadskjemaet for helse- og omsorgstjenester. Dersom du av ulike årsaker ikke får fylt ut elektronisk, ta kontakt med servicetorget eller Tildelingsenheten.

Adresse

Østre Toten kommune

Tildelingsenheten

Postboks 24, 2850 Lena