Østre Toten kommune

Søknadsfrister 1. mars

Labo

Labo har 111 sykehjemsplasser fordelt på fire avdelinger.

Sykehjemstilbudet ved Labo er fordelt på 48 plasser for personer med demens, 26 langtidsplasser for somatikk og 36 korttidsplasser (inkludert 2 KAD-plasser).

Fokusområder er brukermedvirkning og personsentrert omsorg, og Labo er sertifisert som livsgledehjem. Livsgledehjem er et systemverktøy for ivaretakelse av psykososiale behov for beboere.

I tillegg til sykehjemsdrift omfatter Labo dag- og aktivitetstilbud, kjøkken, hjemmetjenester, rus- og psykiatritjenester, rask psykisk helsehjelp. Frisklivssentral og fysio- og ergoterapitjenester.

Lisa Marie Skullerud
Leder
E-post
Telefon 936 04 623
Mobil 936 04 623
Hilde Lundsgård
Leder
E-post
Telefon 996 36 534
Mobil 996 36 534
Tone Kirkeby
Leder
E-post
Telefon 958 20 116
Mobil 958 20 116
Sonja Henny Tråholt
Leder
E-post
Telefon 906 21 756
Mobil 906 21 756
Lars Erik Gimle Degvold
Leder
E-post
Telefon 913 79 133
Mobil 913 79 133

Åpningstider

Resepsjon

Mandag til fredag

08:00 - 15:30

Telefon

913 09 008

Adresse

Labo

Slettavegen 54

2850 Lena 

Kontakt

Avdeling 1: 904 16 862

Avdeling 2: 906 12 997

Avdeling 3: 906 81 766

Avdeling 4: 902 60 139

Kjøkken: 917 04 328

Dagsenter plan 0: 957 65 963

Dagsenter plan 1: 971 18 765