Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Labo

Labo har 111 sykehjemsplasser fordelt på fire avdelinger.

Sykehjemstilbudet ved Labo er fordelt på 48 plasser for personer med demens, 26 langtidsplasser for somatikk og 36 korttidsplasser (inkludert 2 KAD-plasser).

Fokusområder er brukermedvirkning og personsentrert omsorg, og Labo er sertifisert som livsgledehjem. Livsgledehjem er et systemverktøy for ivaretakelse av psykososiale behov for beboere.

I tillegg til sykehjemsdrift omfatter Labo dag- og aktivitetstilbud, kjøkken, hjemmetjenester, rus- og psykiatritjenester, rask psykisk helsehjelp. Frisklivssentral og fysio- og ergoterapitjenester.

Lisa Marie Skullerud
Leder
E-post
Telefon 936 04 623
Mobil 936 04 623
Hilde Lundsgård
Leder
E-post
Telefon 996 36 534
Mobil 996 36 534
Tone Kirkeby
Leder
E-post
Telefon 958 20 116
Mobil 958 20 116
Sonja Henny Tråholt
Leder
E-post
Telefon 906 21 756
Mobil 906 21 756
Lars Erik Gimle Degvold
Leder
E-post
Telefon 913 79 133
Mobil 913 79 133

Åpningstider

Resepsjon

Mandag til fredag

08:00 - 15:30

Telefon

913 09 008

Adresse

Labo

Slettavegen 54

2850 Lena 

Kontakt

Resepsjon: 913 09 008

Avdeling 1: 904 16 862

Avdeling 2: 906 12 997

Avdeling 3: 906 81 766

Avdeling 4: 902 60 139

Kjøkken: 917 04 328

Dagsenter plan 0: 957 65 963

Dagsenter plan 1: 971 18 765